Způsoby exekuce

Trápí Vás exekuce? Způsoby exekuce se různí, a proto jsme pro Vás připravili přehled těch nejběžnějších.

Způsoby exekuce

  • postižením cenných papírů, akcií, podílových listů, šeků
  • přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
  • prodejem nemovitostí, prodejem movitých věcí
  • postižením podniku prodejem zástavy
  • přikázáním jiné peněžité pohledávky
  • pozastavením řidičského oprávnění
  • postižením jiných majetkových práv
  • postižením nehmotných práv