Soudní exekutor

Funkce soudní exekutor je vykonávána fyzickou osobou, jenž stát pověřil k zastávání exekutorského úřadu. Soudní exekutor smí v rámci svých pravomocí provádět nucený výkon exekučních titulů a řadu dalších činností v souladu s exekučním řádem. Pro vykonávání funkce soudní exekutor je nutné splňovat určitá pravidla:

  • být vysokoškolsky vzdělaný občan ČR v oboru práva
  • trestní bezúhonnost
  • úspěšné absolvování exekutorské praxe po dobu min 3 let
  • složení exekutorské zkoušky